Duurzame ontwikkeling van binnenuit

Over ons - Profiel Emma van Santen

Emma van SantenIk ben al mijn hele loopbaan gefascineerd door de mogelijkheden van het menselijk lichaam en richt me daarbij vanuit verschillende invalshoeken (fysiotherapie, Haptotherapie, ostheopathie/Chaines Musculaire GDS) op de balans tussen lichaam en geest en het herstel en behoud daarvan, wanneer deze balans is verstoord.

Mijn samenwerking met Van Heteren en Partners sinds enige jaren, vindt zijn oorsprong in onze gedeelde visie: we begeleiden allebei mensen in hun herstel en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Daarbij hanteer ik een lichaamsgerichte benadering om
(opnieuw) contact te maken met lichaamssensaties, emoties en gevoelens.

Mijn vertrekpunt altijd het lichaam. Om goed uit te kunnen leggen wat ik concreet doe, ga ik eerst wat dieper in op het lichaam. Het lichaam, dat ik zie als uniek instrument, geeft de hele dag sensaties en signalen af, die werken als richtingaanwijzers, knipperbollen, stoplichten en wegversperringen. Maar vaak merken we deze signalen pas op, wanneer we ergens klachten hebben! Terwijl de signalen vanaf het begin aangeven: “hallo, je doet iets (met je lichaam) wat niet kan!” Op dat moment hebben we eigenlijk vaak al fysieke klachten ontwikkeld waar we natuurlijk vanaf willen. Naast bovengenoemde fysieke overbelasting gaat het ook over mentale overbelasting. Dit resulteert in vergelijkbare signalen die kunnen leiden tot overspannenheid en burn-out.
Het is dus zaak om goed naar je lichaam te leren luisteren. Gezien de enorme toename van stress- en burn-outklachten is dit kennelijk niet zo gemakkelijk. Hoe zit dat? Onze samenleving is erg gericht op zaken die buiten ons liggen. In het werk is bijvoorbeeld het stellen van doelen (mentale voorstellingen) en daarnaar toe werken de normaalste zaak van de wereld. Gedachten en gevoelens zijn, in tegenstelling tot ons lichaam, letterlijk grenzeloos. En de ervaring leert dat hoe meer onze gedachten uitgaan naar zaken buiten onszelf, hoe slechter we in staat zijn de signalen van ons lichaam op te vangen. Dit, in combinatie met veel omgevingsprikkels (denk bijvoorbeeld aan het werken in een kantoortuin en de constante stroom van informatie via multimedia) leidt ertoe dat je hoofd maar door blijft gaan en je de signalen van en in je lichaam steeds slechter oppikt en voelt.

Vervolgens trekt het lichaam serieus aan de rem en op dat moment komen de mensen
naar mij toe om hulp te krijgen bij het opnieuw leren luisteren naar hun lichaam en gevoel.

Wat betekent dit in de praktijk? Ik kijk in eerste instantie altijd naar het lichaam zoals het nu is. Welk voertuig heb je meegekregen en wat zijn daarvan de mogelijkheden om er een instrument van te maken. Ik doe een aantal bewegings- en evenwichtstesten waarbij ik waarneem: wat wil dit lichaam in aanleg? Ben je bijvoorbeeld meer gericht op de denkkant of de gevoelskant, extrovert of introvert? De hieruit voortvloeiende behandeling maakt je bewust van hoe je lichaam in aanleg werkt en hoe een verstoorde balans is ontstaan.Vervolgens leer ik je via de aanraking (opnieuw) te luisteren naar je lichaam. Je leert dit door zelf de aandacht op je lichaam te richten, sensaties waar te nemen en letterlijk de grenzen van je lichaam te ervaren. Deze oefeningen moet je later zelf doen om de signalen eerder op te merken en te bekijken wat ze te vertellen hebben, om in tweede instantie te bezien: Hoe kan ik daarnaar handelen? Vanuit deze innerlijke waarnemingen leer je aandacht te hebben voor de balans tussen je-zelf en de buitenwereld.

Contact

E: praktijkemmavansanten@gmail.com
M: +31 6 51 93 64 67

Naar LinkedIn ;


 


 

Contactgegevens

Hans van Dijk 
hans@vanheterenenpartners.nl
06-10967525
Carla de Greef 
carla@vanheterenenpartners.nl
06-53978077
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught (postadres)
Nevenlocatie:
Kerkweg 7
33832 RH Leusden 
Om weer helder te kunnen zien moet je vaak alleen van perspectief veranderen.