Duurzame ontwikkeling van binnenuit

Werkwijze

Wij gaan voor  “duurzame verandering van binnenuit”  omdat  wij geloven dat alleen dan de echte beweging plaatsvindt. Dit doen wij door de oprechte verbinding met mensen aan te gaan, mensen het vertrouwen te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn. 
Het levensverhaal / het fundament van mensen staat veelal centraal; daarin liggen de patronen, de (belemmerende) overtuigingen, die kunnen maken dat mensen de verbinding met zichzelf verloren zijn. Daar ligt ook een belangrijke bron voor het weer opbouwen van kracht, van zelfvertrouwen, van verbinding met henzelf en met de ander. Wij zien onszelf als ‘ont-wikkelaars’; We willen je  ontdoen van al je wikkels, waardoor je jezelf weer wordt, je je eigen keuzes weer gaat maken; je je eigen weg weer gaat. Een weg die gepaard gaat met energie en kracht. 

Onderliggende overtuigingen

Onze werkwijze wordt door onderliggende overtuigingen gevoed.
  • Het succes van organisaties wordt bepaald door het succes van de mensen die er werken.
  • Elk mens wordt geboren met zijn eigen unieke oorspronkelijkheid, talenten, bewustzijn en intuļtie.
  • Ieder van ons heeft een zelfhelend vermogen ter beschikking en dit vermogen is enorm.
  • Ieder van ons heeft een grote innerlijke drijfkracht om terug te keren naar zijn ‘oorspronkelijke’ Zijn.
  • Mensen zijn succesvoller en gelukkiger als ze dichter bij hun essentie leven en werken.
  • Gedrag van mensen manifesteert zich vanuit dieper liggende emoties, waarden, normen, overtuigingen en drijfveren.
  • Ieder groeiproces start met stilstaan. Zelfreflectie zien we dan ook als een voorwaarde om tot groei te kunnen komen.

        

Contactgegevens

Hans van Dijk 
hans@vanheterenenpartners.nl
06-10967525
Carla de Greef 
carla@vanheterenenpartners.nl
06-53978077
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught (postadres)
Nevenlocatie:
Kerkweg 7
33832 RH Leusden  

Je CV samenstellen niet zo, maar zo!

Je CV samenstellen niet zo, maar zo!
Bekijk de video van Aaltje Vincent

Inspiratiebron

Het boek 'De wijsheid van het enneagram' van Don Richard Riso en Russ Hudson is een grote inspiratiebron voor mijn werken met het enneagram.
Meer inspiratiebronnen